Chirurgia ogólna i onkologiczna

Konsultacje


Prof. dr hab. Tadeusz Popiela

Prof. dr hab. Piotr Richter

Dr Czesław Osuch

Dr Rafał Solecki

Lek. med. Anna Gierada-Fijalkowska