O spółce

POPIELA
Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Sp. Z. o. o.
Centrum Chirurgiczno-Diagnostyczne
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
NIP: 945-18-69-302
REGON: 357020262
Kapitał zakładowy: 100 000 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000178659