Chirurgia przewodu pokarmowego

Konsultacje


Prof. dr hab. Tadeusz Popiela

Prof. dr hab. Piotr Richter

Dr Czesław Osuch

Dr Rafał Solecki

Dr Aleksander Zając

Dr Wojciech Kawiorski

Lek. med. Anna Gierada-Fijalkowska